Het traject

U staat aan de start van het traject begeleide omgang. Hoe ziet het traject er uit?

1. Telefonische/ online aanmelding bij de coördinator (eerste verkenning m.b.t. reden aanmelding en de bereidheid van beide ouders om te investeren).

2. Intake/ kennismaking ouders bij BOR, indien mogelijk gezamenlijk, zo niet afzonderlijk (met professioneel coördinator en vrijwilliger).

3. Kennismaking vrijwilliger met kind(eren) (in principe eenmaal bij kind thuis en eenmaal in speelkamer waar eerste ontmoeting kind met niet-verzorgende ouder zal plaatsvinden).

4. Start omgang : in principe driemaal in aanwezigheid van vrijwilliger (veelal te starten op neutraal terrein = spelkamer BOR). Kind wordt gebracht door verzorgende ouder of -indien dit niet mogelijk is- opgehaald door en vrijwilliger.

5. Evaluatie: ouders, vrijwilliger, coördinator.

Vragen:
- Wat gaat goed?
- Wat vraagt extra aandacht?
- Hoe verder in de opbouw?

6. 2e ronde opbouw omgang. In principe uitbreiding naar twee tot drie uur op andere locatie (bijv. speeltuin, zwembad, schaatsbaan) onder begeleiding van vrijwilliger, zo mogelijk ook een omgang bij de niet-verzorgende ouder thuis.

7. Tussenevaluatie, zoals bij punt 5.

8. 3e ronde (zelfstandig lopende) omgang voor een periode van twee maanden.

9. Eindevaluatie: ouders, vrijwilliger, coördinator, indien gewenst door ouders worden afspraken op papier vastgelegd.

10. Afscheid vrijwilliger- kind in afzonderlijk contact.

© 2020 BOR Humanitas | Privacyverklaring
Stacks Image 18

Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de privacyverklaring van Humanitas en het gebruik van cookies.