© 2020 BOR Humanitas | Privacyverklaring
Stacks Image 149

Literatuur voor professionals en ouders

Voor Ouders
Stacks Image 32
Als je er alleen voor staat
Opvoeden binnen een eenoudergezin
Alleenstaande ouders hebben het niet altijd gemakkelijk. Zij staan alleen in voor de opvang van hun kinderen, beantwoorden de vragen van hun kinderen alleen, verdienen alleen de kost en moeten tegelijk de kinderen de nodige aandacht en zorg geven.
De auteurs van dit unieke boek verzamelden vele tientallen herkenbare getuigenissen, en formuleren tal van tips voor vaders en moeders die hun kinderen alleen opvoeden. Hoe zoek en vind je het goede evenwicht tussen buitenshuis werken en het huishouden doen? Hoe ga je om met vooroordelen? En hoe hou je de (broodnodige) tijd vrij voor jezelf?
ISBN: 9789020955316
Auteur: K. Kuti

Stacks Image 72
Bijna familie
Over nieuw samengestelde gezinnen
Hoeveel kinderen heb je? Het was altijd zo'n handige small-talk-vraag, maar steeds meer mensen staan met de mond vol tanden wanneer je ze stelt. Tellen stiefkinderen mee? Wat betekenen halfbroers en stiefzussen voor elkaar? Wat blijft er van die banden over na een nieuwe breuk? Kan je houden van een ex-stiefouder? En wie is er nog familie van wie? In een maatschappij waarin het aantal scheidingen en breuken groot is, ligt geen enkel antwoord nog voor de hand. Over het gevoel bijna familie te zijn, het huis als zoete inval en de eettafel als mijnenveld: een interviewboek waarin (stief)ouders en (stief)kinderen vertellen over samenleven in de 21ste eeuw.
ISBN: 9789002214448
Auteur: Kaat Schaubroeck


Stacks Image 96
Co-ouderschap
Samen je kinderen opvoeden na een scheiding
Ouders die na een scheiding allebei een deel van de zorg voor hun kinderen op zich willen nemen, blijven met elkaar te maken hebben. Het contact met je ex is niet gemakkelijk, zeker niet in relatie tot kinderen. In dit boek is vanuit de persoonlijke ervaringen van de auteur weergegeven hoe je co-ouderschap vorm kunt geven. Naast de persoonlijke verhalen worden er ook situaties aangehaald van twee andere ex-stellen. Er wordt in korte stukjes beschreven hoe je een scheiding aan het kind kunt uitleggen, hoe je om kunt gaan met je ex, je kind in de gaten moet houden en dergelijke. Elk stukje bevat voorbeelden uit de praktijk en eindigt met concrete tips. Er wordt een breed inzicht geboden in alle stappen die gezet moeten worden om in de de nieuwe situatie te aarden. Het boek is hoofdzakelijk gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de auteur.
ISBN: 9789026965821
Auteur: Edith Hooge

Stacks Image 101
Co ouderschap
Het beste van twee ouders
Met een goed geregeld co-ouderschap krijgen beide ouders de kans om evenveel aandacht en zorg aan hun kinderen te geven, en tegelijkertijd hun eigen leven opnieuw op te bouwen na een scheiding. Yoeke Nagel is zelf enthousiast co-moeder. Beroepsmatig sprak ze met talloze co-ouders en -kinderen die één ding heel duidelijk maken: co-ouderschap is bijna altijd de beste keuze om het ouderschap na een scheiding vorm te geven.
Yoeke Nagel illustreert haar boek met ervaringsverhalen, maar geeft ook veel praktische adviezen om het co-ouderschap serieus vorm te geven op een manier die past bij je eigen unieke situatie.
ISBN: 9789032510640
Auteur: Yoeke Nagel

Stacks Image 104
De kinderen? ...die merken er niets van!
14 volwassenen vertellen over de echtscheiding van hun ouders
De cijfers lopen uiteen van 660 kinderen per week tot 70.000 kinderen per jaar, maar één ding staat vast: heel veel kinderen krijgen te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Hoe zit het met de generatie scheidingskinderen die inmiddels volwassen is? Daarover bestaat maar weinig literatuur. Bovendien is het voor veel volwassenen een teer onderwerp, waar niet gemakkelijk over wordt gepraat. Het is immers al zo lang geleden? Tegelijkertijd bestaat in deze groep behoefte aan verhalen van lotgenoten,...
ISBN: 9789038919584
Auteur: Dominique Prins

Stacks Image 107
Door het oog van de familie
Liefde, leed en loyaliteit
De familie waarin je opgroeit heeft grote invloed op je latere leven. Het kleurt de relaties die je aangaat, je werk, je rol in de samenleving en je band met je eigen kinderen. Else-Marie van den Eerenbeemt schetst in Door het oog van de familie aan de hand van talloze voorbeelden de invloed van de familie waarin je geboren bent op je levensloop en je levensgeluk. Als specialist op het gebied van familieverhoudingen gaat ze in op de relaties tussen (schoon)ouders en kinderen, en zussen en broers onderling, scheiding en andere breuken in het gezin, een nieuwe, samengestelde gezinnen. Kortom: familieliefde en familieleed.
ISBN: 9789035133150
Auteur: ElseMarie van den Eerenbeemt

Stacks Image 110
Echtscheiding, kiezen voor het kind
Ondanks dat in Nederland elk jaar ongeveer 35.000 kinderen te maken krijgen met de scheiding van hun ouders, komen zij in de Nederlandse literatuur nauwelijks aan het woord. In Echtscheiding: kiezen voor het kind staan de ervaringen van de kinderen zelf wél centraal. Femke van der Gun en Lavinia de Jong deden onderzoek naar de wijze waarop kinderen de echtscheiding van hun ouders beleven en gingen daarvoor in gesprek met tweeëntwintig kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De kinderen spreken zeer openhartig over hun ervaringen en gevoelens ten aanzien van de scheiding. Vooral de nieuwe woonsituatie en het contact met hun ouders staan centraal. Bovendien geven de kinderen zelf adviezen voor gescheiden gezinnen.
Echtscheiding: kiezen voor het kind is een belangrijk boek voor scheidende ouders. Het helpt hen te begrijpen wat er in kinderen omgaat en hoe rekening met hen kan worden gehouden. Ze vinden er bovendien een beschrijving van enkele hulpvoorzieningen voor kinderen in echtscheidingssituaties. Dit boek is niet alleen waardevol voor ouders, maar ook voor advocaten, bemiddelaars, beroepskrachten in de jeugdzorg, beroepskrachten binnen het onderwijs én voor een ieder die de scheiding eens door de ogen van de kinderen wil bezien.
ISBN: 9789066657182
Auteur: F. van der Gun & L. de Jong

Stacks Image 113
Het fluisterkind
Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.
Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft. Met een voorwoord van Roy Martina. De methodiek 'Het Fluisterkind®' maakt duidelijk dat jouw kind zich net zo intens en actief inzet voor jouw levensgeluk als jij voor dat van je kind. Je kind gebruikt zijn gedrag, spel, ontwikkeling of klachten als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in jouw leven, relatie of gezin. Daar gehoor aan geven betekent een verrijking voor jezelf maar je zult ook merken dat het p...
ISBN: 9789020202977
Auteur: Janita Venema

Stacks Image 116
Hoe verdeel je een kind?
Alles wat ouders moeten weten als ze apart gaan wonen.
Goed doordacht en degelijk boek over de juridische, financiële, belastingtechnische en praktische gevolgen van scheiding. Met veel concrete tips en voorbeelden van ouderschapsovereenkomsten. Voor een beter opgeleide doelgroep. Met nadruk op Vlaanderen en het daar geldende rechts- en belastingsysteem.
ISBN: 9789054665564
Auteur: Myriam Delvroy & Mia Renders

Stacks Image 119
Kinderen en gescheiden ouders
Emotionele toekomst van je kind veiligstellen
Na een echtscheiding vinden in een gezin veel veranderingenplaats. Niet alleen moeten kinderen steeds weer afscheid nemen van een van de ouders, ook zijn sommige kinderen gedwongen te verhuizen en van school te veranderen. Er ontstaan voor de kinderen ineens twee werelden: de plak van papa en de plek van mama. En ze zijn boos en verdrietig over wat hun is overkomen. Sommige kinderen uiten zich agressief en onhandelbaar, anderen gedragen zich angstig en blijven vragen om geruststelling: Je vindt met toch wel lief hè? In dit boek geeft Charlotte Visch tips en adviezen om echtscheiding voor kinderen zo draaglijk mogelijk te maken. Verder geeft ze adviezen hoe kinderen weerbaar te maken, zodat zij allerlei onverwachte en moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden. In de laatste hoofdstukken wordt uitgebreid verteld over twee kinderen die verwikkeld zijn in zeer moeilijk omstandigheden en hoe zij daarmee omgaan.
ISBN: 9789021583631
Auteur: Charlotte Visch


Stacks Image 122
Luister je wel naar mij?
Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Naast het voeren van vraaggesprekken met kinderen wordt in deze uitgave gespreksvoering in het algemeen beschreven en behandelt het in het bijzonder hulpverleningsgesprekken en gesprekken in de schoolsituatie. In Luister je wel naar mij? beschrijft Martin...
ISBN: 9789066657243
Auteur: Martine F. Delfos

Stacks Image 125
Ouderschapsplan
Wie ingrijpende beslissingen moet nemen over kinderen, kan niet volstaan met een verwijzing naar "het belang van het kind". Dat belang is veelvormig, het heeft veel gezichten en het moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden. Dat geldt zeker bij het maken van een OUDERSCHAPSPLAN. Als ouders willen gaan scheiden moeten ze in dat plan aangeven hoe ze de zorg voor hun kinderen denken te regelen na hun scheiding.. Het is goed dat dat verplicht wordt. Want als ouders het goed regelen, kan dat...
ISBN: 9789066657342
Auteur: Liesbeth A. Groenhuijssen

Stacks Image 128
Regel zelf je scheiding
Regel zelf je scheiding is een handzaam, overzichtelijk en kostenbesparend boek, in de vorm van een stappenplan voor iedereen - zowel mensen die getrouwd waren als samenwonenden - die met een scheiding te maken heeft. Iedere scheiding vindt plaats op drie niveaus: praktisch, juridisch en emotioneel. Alle drie komen ze uitvoerig aan bod.
ISBN:
9789068342048
Auteur: S. Knaven

Stacks Image 131
Uit elkaar
Een leven na de scheiding
Na een scheiding is niets meer zoals het was, en helemaal niet wanneer er tijdens het samenleven ook nog kinderen zijn geboren. Het mag misschien een opluchting lijken als de scheiding er na jaren van strijden en lijden door is in de praktijk ontdekken mannen en vrouwen dat de wederopbouw van het bestaan allesbehalve meevalt.Dido Michielsen, van wie de ouders scheidden toen zij zeven was, beschrijft in Uit elkaar op aangrijpende wijze en toch vermakelijke wijze hoe exen, (stief) kinderen en nieuwe partners de wederopbouw na een scheiding beleefden. Uit elkaar is geen uitlaatklep voor rancune, noch een moralistische zedenpreek. Het boek onthult wel de pijn van mensen die eens geloofden De Ware gevonden te hebben en laat zien hoe hun leven na de scheiding ingrijpend veranderde. Het is tevens een schets van het moderne 'splintergezin' zoals dat de laatste jaren maar al te vaak voorkomt.
ISBN: 9789063051686
Auteur: Dido Michielsen

Stacks Image 134
Weekendvaders wie kent vaders
Bij een scheiding blijven de kinderen meestal bij de moeder wonen en de vader heeft in het meest gunstige geval een omgangsregeling. Niet eenvoudig. Gescheiden vaders zijn gescheiden van hun kinderen zonder dat ze dat willen. Kinderen raken gescheiden van hun vader zonder dat ze daar voor kiezen. De oude gevoelens tussen vader en kind zijn er nog, maar hoe behoud je die? Je wilt vader zijn, geen pretvader. Vaders hebben hun eigen betekenis voor kinderen. Die gaat niet verloren, maar hoe houd je ...
ISBN: 9789066657885
Auteur: Martine F. Delfos

Voor professionals

Stacks Image 75
En de kinderen scheiden mee...
De meeste kinderen van gescheiden ouders voelen zich verdrietig, verward, boos, schuldig en in tweestrijd met zichzelf. Als ze deze gevoelens niet kunnen uiten en op een gezonde manier kunnen verwerken, dan is de kans groot dat het beeld dat het kind van zichzelf en van anderen heeft wordt aangetast. Hoe een kind de scheiding ervaart zal aanzienlijke invloed hebben op zijn vermogen om later zelf liefdesrelaties aan te gaan, deze in stand te houden en een goede ouder te worden. Hoewel echtscheiding een probleem van het hele gezin is, gaat dit boek op de eerste plaats over de kinderen; over de impact die de scheiding op hen heeft vanaf de geboorte tot de eerste jaren van volwassenheid en hoe je daar als ouder het beste mee omgaat. De bedoeling van dit boek is niet om ouders in de rol van therapeut te dwingen. Het is een hulpboek waaruit je specifieke hoofdstukken of korte fragmenten kunt halen die over problemen gaan waar je als gescheiden ouder mee kampt.
ISBN: 9789066655126
Auteur: G. Neuman & Patricia Romanowski

Stacks Image 82
Herziening van het echtscheidingsrecht
Administratieve echtscheiding, mediation, voortgezet ouderschap.
De herziening van het echtscheidingsrecht staat weer hoog op de politieke agenda. De belangrijkste agendapunten van de beoogde veranderingen zijn het al dan niet introduceren van de administratieve achtscheiding, het oplossen van het probleem ontstaan door de forse toename van de flitsscheidingen, het versterken van de positie van de niet-verzorgende ouder na de scheiding en het bevorderen van mediation in de echtscheidingsprocedure.
ISBN: 9789066657397
Auteur: M.V. Antokolskaia

JES!
Het Zwolsche Brugproject. Jij en scheiding. Cursus voor kinderen en ouders. Overbruggen naar een veranderend gezin.
JES is een preventieve cursus voor kinderen en ouders rondom de periode van echtscheiding. Het materiaal is bestemd voor hulpverleners die een cursus willen organiseren voor deze doelgroep. De cursus voor kinderen bestaat uit zes bijeenkomsten, die voor ouders uit drie.
ISBN: 9077834060
Auteur: Tineke van den Berg & Gerda Wilbrink

Stacks Image 88
Kind in bemiddeling
Over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling
Een meisje van zes tekende tijdens een kindermoment in bemiddeling een huis met veel ramen. "Waarom heeft jouw huis zo veel ramen?", vroegen we. Het kind zei ons: "Dan kunnen papa en mama alles beter zien." Kernachtiger kunnen de auteurs hun doelstelling niet verwoorden. Ze beschrijven de weg die ouders en hun kind(eren) bij scheiding onder professionele begeleiding van de bemiddelaar begaan om de ouder-kindrelatie op positieve wijze te behouden. Ouders worden geholpen hun communicatie waar nodig te verbeteren, naar kinderen wordt serieus geluisterd en de valkuilen in het ouderschap na echtscheiding worden zichtbaar gemaakt. Het zogenaamde Zorgmodel biedt ouders en kinderen de mogelijkheid te kiezen voor ouderschap op maat. Een rechter in het Hof Den Bosch noemde het Zorgmodel "het groeimodel"; door de geboden begeleiding kunnen ouders ondanks de scheiding groeien naar het collega-ouderschap. Van de kindermomenten in bemiddeling gaat misschien wel de grootste kracht uit. Zo houden de ouders de wortels van hun kind intact - vanuit de tijd dat ze nog samen een gezin vormden - en schenken ze het de ruimte om de vleugels uit te slaan...
ISBN: 9789066658226
Auteur: C. van Leuven & A. Hendriks

Stacks Image 2
Omgang zonder verlies
Een methodiek voor omgangsbegeleiding na scheiding
In Nederland krijgen jaarlijks 33.000 kinderen te maken met de echtscheiding van hun ouders. Ruim vijfentwintig procent van deze kinderen heeft na een jaar geen contact meer met hun niet-verzorgende ouder, meestal de vader. De oorzaak hiervan ligt veelal bij de ouders die het niet eens kunnen worden over de omgangsregeling of omdat ze er niet aan mee (willen) werken. Vanuit de jeugdzorg wordt in dergelijke situaties op verschillende manieren hulp geboden, met name door de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij.
ISBN: 9789066655768
Auteur: D. van Eijk

Theoriemap Training Kies-coach en Praktijkmap Training Kies-coach
Een complete handleiding met achterliggende theorie voor het begeleiden van de spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Echtscheiding Situatie). KIES helpt kinderen de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, er mee om te gaan en te verwerken. De mappen zijn alleen verkrijgbaar na het volgen van een training als KIES-coach.
Auteur: Nelly Snels-Dolron & Maaike de Kort

Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de privacyverklaring van Humanitas en het gebruik van cookies.