Vacature vrijwilligers

Wij zoeken iemand die
- enthousiasme en belangstelling heeft voor kinderen en affiniteit voelt met de doelgroep
- enige levenservaring heeft
- bereid is op basis van gelijkwaardigheid met gezinnen om te gaan
- bereid en in staat is om kinderen (en hun opvoeders) te ondersteunen
- de missie en uitgangspunten van Humanitas onderschrijft
- goede sociale vaardigheden bezit (goed luisteren, goed contact kan leggen en onderhouden, grenzen kan aangeven)
- stressbestendig is
- ervaring heeft met het ouderschap of opvoeding van kinderen
- zorgvuldig kan omgaan met privacy gevoelige gegevens
- bereid is tot het volgen van: voorbereidingscursus/training en tweemaandelijkse groepsbijeenkomst
- openstaat voor feedback en begeleiding
- verslag wil uitbrengen over zijn/haar werkzaamheden voor BOR
- ongeveer 6 uur per 3 weken beschikbaar kan zijn
- geen justitieel verleden heeft en een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) kan leveren

Wij bieden hem/haar
- een uitgebreid kennismakingsgesprek
- een training en inwerkperiode
- individuele ondersteuning
- deelname aan door Humanitas georganiseerde themabijeenkomsten (tweemaal per jaar)
- groepsbijeenkomsten voor de vrijwilligers van BOR per afdeling (elke twee maanden)
- een vrijwilligerscontract
- een WA/ongevallenverzekering als vrijwilliger
- een onkostenvergoeding

© 2020 BOR Humanitas | Privacyverklaring
Stacks Image 18

Door het gebruik van deze website ga je akkoord met de privacyverklaring van Humanitas en het gebruik van cookies.